Organisatie Projecten

ProjectenOrganiseren van Projecten
Ook voor het organiseren van projecten, evenementen en festivals kunt u ook terecht bij DMP. Dit kan zowel het zijn het samen met u uitdenken van het basisconcept tot en met de uitvoering (op onderdelen) ervan. Wij kunnen u veel werk uit handen nemen. De ervaringen uit het verleden en de expertise die DMP binnen haar muren heeft bieden een goede en stabiele basis voor het (mede realiseren) van allerhande projecten op muziek gebied. Contactpersoon binnen DMP is Charles van Zanten. DMP werkt overigens bij haar projecten samen met vakinhoudelijke deskundigen uit het veld om de kwaliteit van de projecten te garanderen.

Voorbeelden van Projecten
bijzondere concerten (thematisch, met solisten edgl.), play's in, clinics, workshops, slagwerkdemonstraties op scholen, een regionale zomeravond concerttournee van verschillende (slagwerk) verenigingen, een muziekfestival voor de jeugd, een bijzonder samenwerkingsverband tussen verschillende verenigingen (concert cylcus), het vervaardigen van een meerjaren beleidsplan t.b.v. de vereniging, het mede organiseren van een marsparade of andere muziekevenement in stad of dorp, uitwisselingsprojecten in binnen- en buitenland, lezingen o.a over jeugdbeleid of het concertconcours voor slagwerk, het vervaardigen van promo-materiaal voor uw band voor een bijzondere ledenwerfactie (verenigingsflyer, boekje etc.), een slagwerkfestival, een informatiemarkt, voorlichtingdagen op het gebied van slagwerk, een concertcyclus op bijzondere locaties in stad of dorp, een samenwerking tussen muziek en andere kunstdisciplines of b.v. sportactiviteiten, een wijkgerichte aanpak van de promotie van uw vereniging. Al uw ideeën en wensen zijn bespreekbaar. Het maakt DMP niet zo uit wat voor een project u zou willen realiseren, als het maar op muziekgebied is en slagwerk in het bijzonder. Wat kan DMP voor u doen:

 • het aanleveren/uitdenken van het basisconcept;
 • het samen met u verder ontwikkelen van dit basisconcept tot een definitief plan;
 • het samenbrengen van verschillende partijen;
 • contacten met diverse betrokkenen (b.v. accommodaties/organisatie/instellingen);
 • het regelen en voorzitten van eventuele vergaderingen/bijeenkomsten tbv. het project;
 • het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden;
 • het opstellen van een subsidieaanvraag (begroting, dekkingplan, toelichting op de begroting etc.);
 • het opstellen van een sponsorplan en sponsoraanvraag;
 • het coördineren van de uitvoering (monitoring, centrale regie, bijsturing);
 • opzetten en bijhouden van een kredietbewaking;
 • contacten met locale, provinciale en nationale overheden;
 • advies met betrekking tot muziekkeuze;
 • advies m.b.t. inzet externe vak inhoudelijke deskundigen;
 • ontwerpen layout (speciaal logo, folders, flyers, posters, programmaboekjes etc.);
 • verzorgen drukwerk;
 • ontwerpen licht en geluidsplan;
 • regelen presentator/trice (aanleveren teksten);
 • het vervaardigen van draaiboeken;
 • het regelen van de catering en aankleding zaal;
 • zorgen voor een regisseur.


Procedure
Op uw verzoek maakt DMP geheel vrijblijvend een offerte. Mail ons a.u.b. een gedetailleerde beschrijving van een project dat u graag samen met ons zou willen realiseren. Na ontvangst van deze gegevens zal Charles van Zanten namens DMP contact met u opnemen. Er zal dan een afspraak met u gemaakt worden om een aantal zaken nader en goed met u door te spreken (wensen, mogelijkheden, financiën etc.). Dit gesprek is kosteloos. U ontvangt dan z.s.m. een offerte. Deze blijft 14 dagen geldig.