Educatieve Activiteiten

EducatieEducatie
De educatieve afdeling van DMP ontwikkelt voor de branche materiaal op maat! Dit betekent dat:

  • In overleg met landelijke organisaties aan trends en ontwikkelingen didactische en methodische ondersteuning gegeven kan worden.
  • U voor advies op didactisch, methodisch en artistiek gebied steeds DMP terecht kunt.
  • Invulling gegeven kan worden aan workshops, clinics, lezingen en studiedagen.
  • Speciaal op u afgestemd studiemateriaal inclusief docentenhandleiding ontwikkeld en vervaardigd kan worden.


Workshops
De educatieve afdeling van DMP biedt u op dit ogenblik 3 verschillende workshops aan:

  1. Percussieworkshop. Hierin worden de diverse latin instrumenten (cowbell, agogobells, claves, tamboerijn, shakers, guiro, bongo’s, conga’s timbales etc….) voorgesteld. Er wordt aandacht geschonken aan de speelbaarheid, karakterstieken, en samenspelmogelijkheden van de verschillende instrumenten. De workshop duurt ca. 2 ½ uur en wordt door 2 docenten gegeven. Tijdens en aan het eind van de workshop worden, samen met de deelnemers enkele latin-dansen uitgevoerd. Niveau: elementair
  2. Drumworkshop: er wordt aandacht geschonken aan verscheidene thema’s (back to basic [zithouding, stokvoering etc..], rudiments, interpretatie, essential styles, ghostnotes, opbouw van soli etc….). De workshop duurt 2 ½ uur en wordt door 2 docenten gegeven. Niveau: elementair en gevorderd.
  3. Snaredrum-workshop: deze workshops behandelen vanuit de basistechnieken, de gebruikelijke rudiments. Tevens wordt aandacht geschonken aan de verschillende stokhoudingen, accentenspel, leesvaardigheid, samenspelvormen en improvisatie. Niveau: beginners en gevorderden.


Zijn er specifieke wensen, dan kunnen workshops naar behoefte worden aangepast.

Play-in
DMP beschikt over artistieke projectleiders die in staat zijn om op gemotiveerde en enthousiaste wijze play-ins te ondersteunen. Bovendien kunt u voor een geschikt repertoire kiezen uit tal van composities. Desgewenst kunnen werken ‘op maat’ voor u worden gecomponeerd. De educatieve afdeling is graag van dienst hierin te adviseren.

Opleiding
DMP staag garant voor de verdere ontwikkeling van de methode Percussion All In. Deze serie geeft een methodische ondersteuning bij de opleiding voor snaredrum, mallets, timpany, bass- en tenor drum en drumset. Bovendien bevat Percussion All In boeken voor multi- percussion-soli, latin-percussie-instrumenten, snare drum- en drumduetten. Wanneer u ‘op maat gesneden’ (naar eigen behoefte) methodisch materiaal wenst, kan de educatieve afdeling u ondersteuning bieden.

Bandcoaching
Verenigingen die in hun voorbereiding naar concoursen of andere belangrijke concerten studiedagen of extra repetities organiseren kunnen artistieke ondersteuning ontvangen. DMP beschikt over vakinhoudelijke expertise.

Aanvragen Offerte
Op verzoek maakt DMP geheel vrijblijvend een offerte. Mail ons a.u.b. een gedetailleerde beschrijving van een evt. opdracht. Namens DMP zal Henk Mennens dan contact met u opnemen om een en ander nader te bespreken. U ontvangt daarna binnen 2 weken een offerte. Deze blijft 14 dagen geldig.