Partners

Dutch Music Partners (DMP): vier bedrijven, vier mensen, vier meningen, vier karakters die elkaar in 2002 gevonden hebben en in september van dat jaar gezamenlijk een nieuw bedrijf zijn begonnen. Een nieuw bedrijf dat de krachten en specifieke kwaliteiten bundelt van de vier partners om naast een bedrijfsmatig, zakelijk en economisch belang, ook een antwoord te geven op de stormachtige ontwikkelingen die op dat moment speelden in de amateur hafabradru-sector en de laatste jaren alleen maar zijn toegenomen.

Dutch Music Partners

Van Links naar Rechts
 

Koos Schroën
k.schroen@dmpnet.nl
beheer
productie
loket
muziektekstverwerking

Henk Mennens
h.mennens@dmpnet.nl
educatie
audio-visuele producties
projecten
uitgavenbeleid

Leon Camp
l.camp@dmpnet.nl
uitgavenbeleid
muziektekst-verwerking
internet (beheer)

Charles van Zanten
c.vanzanten@dmpnet.nl
financiën
externe contacten
promotie
projecten

Alert zijn op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe artistieke lijnen zelf uitzetten, service daar waar nodig en gewenst te verbeteren, onze nek blijven uitsteken, diversiteit vergroten, nieuwe doelgroepen opzoeken, blijven investeren in nieuwe productie apparatuur, jonge componisten (internationaal) een platform bieden voor het uitgeven van hun werken, meer en meer opereren in een globaliserende wereld, nieuwe projecten durven te starten, de digitalisering volledig omarmen en daarin investeren, kortom het bruist aan alle kant, ook na ruim 10 jaar van samenwerking.

Dutch Music Partners blijft hard werken om haar goede naam en succes in de sector te behouden. Dat doen overigens niet alleen de vier partners, het succes van de afgelopen jaren is mede en vooral te danken aan de componisten die DMP al die tijd gesteund hebben en het vertrouwen gegeven hebben, gelijk de klanten die ons al die jaren trouw zijn gebleven en er op duiden dat we nog steeds op de goede weg zitten. Zonder hen allen zou DMP zeker niet haar huidige sterke positie en goede naam in de sector verworven hebben.