Muziektheorie

Interactieve lesmethode Algemene muziektheorie voor kleine trom of mallets met CD-ROM

De methode kan zowel in groepsonderwijs als zelfstandige studie worden gebruikt en sluit aan bij het raamleerplan HaFaBra, vastgesteld door UNISONO.

In samenwerking met Frans Frijns heeft Henk Mennens een theorieboek samengesteld, specifiek bedoeld voor de opleiding kleine trom en mallets.

Algemene muziekleer fase A voor kleine trom - meer info/bestel
Algemene muziekleer fase B/C voor kleine trom - meer info/bestel
Algemene muziekleer fase A voor mallets - meer info/bestel
Algemene muziekleer fase B voor mallets - meer info/bestel
Algemene muziekleer fase C voor mallets - meer info/bestel

De methode is opgebouwd uit:

informeren: informatie over de algemene muziektheorie, verdeeld over 6 hoofdstukken,
oefenmateriaal: oefenen met de theorie door middel van doelgerichte opdrachten per hoofdstuk,
toets: per hoofdstuk is een toets samengesteld waarbij de kennis wordt getest. Aan het eind van het boek vind je een eindtoets van het totale materiaal.


Bijzonder aan dit boek is de CD-ROM. Frans Frijns digitaliseerde de gehele theoretische stof. Bovendien zijn er interactieve trainingsprogramma’s in opgenomen die per hoofdstuk zijn uitgewerkt, zoals: notenstokken en –vlaggetjes plaatsen - ritmedictee – ritme tikken - noten lezen – ritme bouwen – maatstrepen plaatsen – gehoortraining – maatsoorten herkennen - maatsoorten herkennen en noem maar op! Het is zelfs mogelijk om de uitslag van de verschillende opdrachten direct uit te printen!

Het malletboek is uitgebreider en behandelt in extra hoofdstukken toonladders, intervallen en drieklanken. De CD-ROM bij de muziektheorie voor mallets is eveneens uitgebreid met gehoortrainings, zoals: intervallen beluisteren en bouwen - melodische dictee’s - majeurladders herkennen – drieklanken herkennen, enz.

CD-Rom: Enkele schermafdrukken