Componist Ronny Wolterink

18 Feb 2015 Componisten, Composities

Met gepaste trots kunnen we weer een nieuwe DMP-componist presenteren, en wel Ronny Wolterink. Hij is geboren en getogen in Winterswijk-Meddo. Hij volgde zijn lessen aan de muziekschool te Winterswijk om hierna de richting ​“Klassiek Slagwerk” te kiezen aan het conservatorium te Enschede. Deze studie werd in 1997 met goed gevolg afgesloten aan de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem, waar hij les kreeg van Gert Bomhof en Ruud Stotijn. De laatste jaren regelmatig spelend als slagwerker/paukenist bij o.a. Project Orkest Twente, Van Wassenaer Consort, Euregio Kammer Orchester, Achterhoeks Bach Koor en het Winterswijks Muziektheater (tot 2013). Momenteel is Ronny werkzaam als docent slagwerk aan de culturele instelling “De Leeuwenkuil” in Deventer, ‘St. Jan’ in Meddo en het ‘Segno Collectief’. Tevens is hij dirigent van de slagwerkgroep van “St. Jan” in Meddo en van slagwerkgroep ‘Battle’ in Bathmen.

De eerste compositie die Ronny bij DMP onderbrengt is getiteld "The Spanish Armada" (bekijk de PDF). Dit werk - met als subtitle ‘The final defeat’ (de definitieve nederlaag) - heeft betrekking op het feit dat op 21 oktober 1639 de tweede Spaanse Armada, een transport- en oorlogsvloot bestaande uit meer dan 60 schepen, definitief werd verslagen door Maarten Harpertsz. Tromp. Deze gebeurtenis staat te boek als het laatste grote krijgsfeit van de Tachtigjarige Oorlog. Werd eerder in 1588 de eerste Spaanse Armada met behulp van de Engelse vloot verslagen, nu waren het alleen de Hollanders die de Spanjaarden een nederlaag toebrachten.

‘The Spanish Armada’ is geschreven vanuit het oogpunt van de Spanjaarden en bestaat uit de volgende aaneengesloten delen:                     

  1. At the harbour: in een Spaanse haven
  2. Departure: het vertrek: het noodlot is te horen in de paukencadens  
  3. At sea: op zee: de onbevangenheid en het zelfvertrouwen is groot  
  4. View on the enemy: vijand in zicht! De Hollandse vloot wordt gesignaleerd in het Kanaal nabij Duins  
  5. Preparation for attack: voorbereiding voor de aanval: schepen worden gereedgemaakt en kanonnen in stelling gebracht voor de aanval  
  6. The attack: de aanval: de strijd kan beginnen!  
  7. Chaos: kanonschoten, zwaardgekletter, kogelregen, chaos en lawaai   
  8. The final defeat: de definitieve nederlaag: zinkende schepen en vele slachtoffers verdwijnen in de golven van de zee…

 

Het werk is voor een eerdere concoursdeelname incidenteel goedgekeurd voor de 4e divisie, sectie slagwerkkorpsen.

Beluister hier een Speel opname van dit werk.