Catalogus
Laatste Nieuws
Vanaf november 2018 is de 2-maandelijkse DMP-nieuwsbrief in een nieuwe lay-out gegoten. Deze is nu volledig 'responsive', wat betekent dat de lay-out zich op alle in omloop zijn devices (als P.. Lees verder
Op zaterdag 29 september organiseert de percussiegroep van Fanfare Wilhelmina Hoogeloon een avondvullend programma met spetterend live percussion entertainment in samenwerking met regionale zangers en.. Lees verder
Op 25 mei gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in. De AVG regelt dat bedrijven en organisaties persoonsgegevens nog beter beschermen. DMP vindt het belangrijk dat uw persoon.. Lees verder
Op 15 juni zal fanfare én slagwerkgroep EMM Heijen een groots showconcert, onder de naam 'EMM Live', geven t.g.v. haar 110-jarig jubileum. Fanfare en slagwerkgroep zullen samen met h.. Lees verder
Alle Nieuwsberichten
Leveringsvoorwaarden
- Er worden alleen complete sets geleverd;
- Een compleet set bestaat uit voldoende losse partijen en 1 direktie-partituur;
- Na de levering/bestelling van een compleet set kunnen extra losse partijen en direkties na- of bijbesteld worden;
- Een tussentijdse prijsaanpassing, van de op de internetsite genoemde artikelen kan, zonder mededeling vooraf, door de uitgever aangebracht worden;
- Goederen eenmaal voor rekening besteld en door DMP geleverd, worden onder geen beding teruggenomen;
- Het is niet toegestaan om uitgaven of geluidsdragers van DMP op te nemen in een bibliotheek of op andere wijze uit te lenen.
- Bestelde goederen kunnen ook niet geruild worden voor andere artikelen uit deze catalogus;
- De betalingstermijn is 30 dagen netto (na verzenddatum welke op de factuur vermeld staat);
- Wordt de betalingstermijn van 30 dagen overschreden, dan volgt een betalings-herinnering. De kosten hiervan zijn voor rekening van degene, die de goederen besteld heeft; Na een tweede betalingsherinnering zal de incasso in handen gegeven worden van een incassobureau. De incassokosten komen voor rekening van degene die de goederen besteld heeft;
- In sommige gevallen, zulks ter beoordeling van DMP , worden goederen alleen onder rembours geleverd. Kosten komen voor rekening van de besteller;
- Levertijd van alle bestelde goederen 5 tot 8 dagen na ontvangst van de bestelling. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden;
- Bij concoursdeelname dient de besteller zich er zelf van te overtuigen of een werk is opgenomen in het geldende repertorium;
- Van alle composities/arrangementen titels uit de DMP-catalogus kan men tegen kopieprijs een (gekuiste) miniscore aanvragen;
- Klachten en of opmerkingen dient u bij voorkeur schriftelijk, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelde goederen, te melden bij DMP.
- Klachten die na de termijn van 7 dagen binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen;
- DMP is telefonisch te bereiken van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. Per fax, e-mail of internet is men 24 uur bereikbaar;
- DMP is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Venlo onder nummer 12048640;
- De naar normale regels van competentie bevoegde rechter te Maastricht, zal bij uitsluiting kennis nemen van geschillen, welke onverhoopt mochten rijzen tussen DMP en hij/zij, die de goederen besteld heeft.