Posts Tagged ‘Youth Band’

Catalogusthema 5: Flex-Band

25 februari, 2012

Onlangs heeft DMP aan haar catalogus een nieuwe hoofd- en subgroep toegevoegd. De hoofdgroep heeft als naam gekregen “Flex-Band” en de subgroep “Youth Band“.

Daar waar verenigingen (nog) niet kunnen beschikken over een volledige bezetting, bieden de composities in deze hoofdgroep een uitkomst. Op zich is de flex-band niet nieuw, want al jaren geleden schreef Rob Balfoort de mars “At Once” in flex-bezetting. Hij gaf daar toen deze toelichting bij:

Deze mars is speciaal geschreven voor de drumfanfare, die (nog) niet beschikt over een complete bezetting. Omdat wij in Nederland geen standaard drumfanfare bezetting kennen, is het enerzijds voor de componist erg lastig om een stuk te schrijven die elke drumfanfare qua bezetting goed kan spelen, maar anderzijds is het voor de vereniging weer moeilijk om de bezetting aan te passen aan de werken die men wil spelen.
Bij composities die een grote bezetting van het orkest vragen, zal de dirigent, instructeur of muzikaalleider soms zelf partijen moeten aanpassen, omschrijven om de compositie goed tot klinken te brengen.

De praktijk wijst uit dat veel drumfanfares uit de 2e en 3e divisie, maar ook beginnende of jeugd orkesten wat moeilijker aan voldoende instrumentalisten kunnen komen, om elk werk probleemloos qua bezetting te kunnen spelen. Met de mars “AT ONCE” heb ik geprobeerd om dit probleem muzikaal aan te pakken.

De partituur bestaat uit verschillende parts (6 verschillende partijen van hoge instrumenten naar lage instrumenten), die elk in verschillende stemmingen (en muzieksleutels) als losse partij worden geleverd.

Als de drumfanfare bestaat uit vb. 4 trompetten, 1 altsaxofoon, 2 baritons, 1 trombone en 1 bas, dan zou je de partijen als volgt kunnen verdelen:
Part 1 trompet
Part 2 trompet
Part 3 altsaxofoon
Part 4 trombone en 1 bariton
Part 5 1 bariton
Part 6 bas

Heeft de drumfanfare geen alt sax, dan kan part 3 gespeeld worden door een trompet, of door een trombone. Als de drumfanfare niet beschikt over een bas, dan kan deze part 6 gerust worden weggelaten, omdat part 5 precies het zelfde is, maar alleen gespeeld door een tenor instrument (tenor saxofoon, bariton of trombone) een oktaaf hoger klinkt.

Een drumfanfare kan ook bestaan uit bijvoorbeeld 2 fluiten, 3 trompetten, 1 hoorn, 1 tenor saxofoon, 1 bariton, 1 bas en een lyra. De verdeling kan dan als volgt:
Part 1 lyra – fluit – trompet
Part 2 trompet
Part 3 hoorn
Part 4 tenorsaxofoon
Part 5 bariton
Part 6 bas

Je kunt dus met deze parts veel combinaties maken, die er voor zorgen dat “At Once” altijd probleemloos met uw drumfanfare zal klinken.

Het is zelfs zo dat, dat ook het harmonie-, of fanfare orkest, of de Brassband samen met de drumfanfare deze mars op vb een concert goed tot klinken kan brengen. Voor elk instrument uit deze orkesten is een part voorhanden.
Ook kan uiteraard het jeugd-, aspiranten-, of leerlingen HaFaBra orkest ook met deze “flex-bezetting”goed uit de voeten.

De slagwerkbegeleiding tenslotte is ook met een kleine bezetting goed te spelen. De benodigde instrumenten zijn kleine trom, bekkens en grote trom.

Rob Balfoort

Onlangs verschenen er weer diverse composities in deze flex-bezetting, vandaar dat DMP nu gemeend heeft om daar een aparte hoofd- en subgroep van te maken. Vooral ook omdat daardoor de vindbaarheid van deze werken in onze catalogus van meer dan 5500 titels zal toenemen. Hieronder een voorbeeld van een schutblad van een compositie, die onlangs verschenen is:

Klik hier voor een overzicht van alle flex-titels.