Posts Tagged ‘Garing’

Onduidelijkheden m.b.t. nieuwe garing BUMA

7 januari, 2010

Al eerder maakten we via de DMP-Blog melding van een nieuwe wijze van garing door BUMA. Klik hier om dit bericht nog eens te lezen.bumastem

Het onlangs door BUMA toegestuurde verzoek m.b.t. garing muziekgebruik 2009 heeft vragen opgeroepen. BUMA wil door deze nieuwe wijze van garing komen tot een eerlijker verdeling van de geïnde gelden aan de rechthebbenden.

Sinds 1999 bestaat er een contract tussen de landelijke muziekorganisaties met BUMA waarvoor uw vereniging jaarlijks wordt aangeslagen voor het aantal spelende leden. Hiervoor bent u verplicht elk jaar een opgave van het aantal spelende leden te doen. BUMA heeft in dit contract ook aangegeven dat de LMO’s mee moeten werken aan een verzoek om programmagegevens te verstrekken door de bij hun aangesloten verenigingen. Het controleren van de programmagegevens gebeurde tot en met 2008  bij wijze van steekproef. BUMA heeft nu een speciale website opgezet, en vraagt iedere vereniging om zelf op die website in te vullen welke muziek in 2009 door de vereniging is gebruikt. Het niet meewerken betekent dat uw vereniging door BUMA buiten het collectieve contract wordt geplaatst, waardoor het tarief voor u 3 à 4 maal hoger uitvalt dan in het collectieve contract.

Door de Tweede Kamerleden Atsma en Van Vroonhoven zijn over de huidige handelwijze van BUMA vragen gesteld aan de minister van Justitie. De vragen zijn inmiddels door de minister beantwoord . Hieruit blijkt dat de minister BUMA gelijk geeft, maar wel met de kanttekening dat BUMA hierover eerder en beter had moeten communiceren.

Concluderend: iedere vereniging is dus verplicht om de gevraagde gegevens te melden. Het invullen zal echter weinig tijd kosten en brengt geen extra kosten met zich mee. Die zitten immers vervat in het contract tussen de LMO’s en BUMA.

Garing muziekgebruik door BUMA

1 september, 2009

Bron:  Vereniging BUMA

Het muziekgebruik door koren en amateur HaFaBra-orkesten (en dus ook de drumband/drumfanfare sector) – wat er gespeeld is tijdens zelf georganiseerde uitvoeringen – werd door BUMA 2x per jaar op basis van steekproef gegaard.

Met ingang van het kalenderjaar 2009 zal er een andere manier van gebruiks-garing gehanteerd worden.

Wat verandert er:

  • Per 1 januari 2009 wordt niet meer via steekproef gegaard, maar moeten alle koren en HaFaBra-orkesten het gebruik opgeven,
  • Gevraagd wordt op te geven het gebruikt repertoire tijdens repetities, zelf georganiseerde uitvoeringen en niet-zelf georganiseerde uitvoeringen

Wat betekent dat voor:buma

  • Verenigingen/Instructeurs:  het is voor de componisten van groot belang dat u uw muziekgebruik zo nauwkeurig mogelijk opgeeft. Immers, op basis daarvan krijgen de componisten van BUMA de auteursgelden waar ze recht op hebben;
  • Componisten: voor hen is van belang dat ze alle geschreven of gearrangeerde werken tijdig bij BUMA aanmelden. DMP meldt alle composities in haar uitgavefonds ook aan bij BUMA, maar componisten dienen dat ook zélf te doen! Zij hoeven in deze nieuwe situatie geen meldingen meer te doen van gebruik.