Garing muziekgebruik door BUMA

Bron:  Vereniging BUMA

Het muziekgebruik door koren en amateur HaFaBra-orkesten (en dus ook de drumband/drumfanfare sector) – wat er gespeeld is tijdens zelf georganiseerde uitvoeringen – werd door BUMA 2x per jaar op basis van steekproef gegaard.

Met ingang van het kalenderjaar 2009 zal er een andere manier van gebruiks-garing gehanteerd worden.

Wat verandert er:

  • Per 1 januari 2009 wordt niet meer via steekproef gegaard, maar moeten alle koren en HaFaBra-orkesten het gebruik opgeven,
  • Gevraagd wordt op te geven het gebruikt repertoire tijdens repetities, zelf georganiseerde uitvoeringen en niet-zelf georganiseerde uitvoeringen

Wat betekent dat voor:buma

  • Verenigingen/Instructeurs:  het is voor de componisten van groot belang dat u uw muziekgebruik zo nauwkeurig mogelijk opgeeft. Immers, op basis daarvan krijgen de componisten van BUMA de auteursgelden waar ze recht op hebben;
  • Componisten: voor hen is van belang dat ze alle geschreven of gearrangeerde werken tijdig bij BUMA aanmelden. DMP meldt alle composities in haar uitgavefonds ook aan bij BUMA, maar componisten dienen dat ook zélf te doen! Zij hoeven in deze nieuwe situatie geen meldingen meer te doen van gebruik.

Tags: , ,

Reacties staan uit.